Teksten

Proeve van Authentiek Humanisme, algemene concepten over Natuurlijke Menselijkheid

Natuurlijke Menselijkheid, alles onder één noemer, over Natuurlijke Menselijkheid als basisprincipe.

Zonnewijzers en menselijke tijd, over zonnewijzers als spiritueel-naturalistisch en humanistisch symbool.

Ik ben een mens, enkele beschouwingen bij "Je suis un homme" van de Franse zangeres Zazie.

Gender en het Taiji-diagram, over natuurlijk gender (holistisch gendernaturalisme) en tegen genderneutraliteit.

Een (naakte) beschouwing over Huayen-Boeddhisme, over naakte yoga en Huayen-Boeddhisme.


Stabat Mater, een studie over het Stabat Mater van G.B. Pergolesi, met het oog op het zoeken naar een omschrijving van een Cultuur van Religieuze Tolerantie.

Wereldliteratuur en de laatste gedichten van Goethe, over de aandacht van Goethe voor Chinese cultuur en het concept Wereldliteratuur als humanistische traditie.

Wie leerde Wolfgang viool spelen?, over de "empfindsame Aufklärung" in de muziek en de filosofie van W.A. Mozart.